Læs om vores uddannelser
Udvikling af Relationel Kapacitet

 - Uddannelsesforløb med Certificering


Kom på en intensiv certificeringsuddannelse, som sætter dig/jer i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer. Få skabt mere sammenhæng omkring opgaveløsningen og styrk samarbejdsevnen på tværs med øget Relationel Kapacitet. Bliv bedre til samskabelse i praksis og kom på forkant med Regeringens Sammenhængsreform og ledelseskommissionens arbejde med at sikre bedre service for borgerne gennem bedre tværfagligt samarbejde blandt medarbejderne.


Læs mere om uddannelsen